Sanovnik

Apotekar

Apotekar

Sanjati apoteku ili apotekara simboliše učenog čovjeka, budući da lijekovi koriste tijelu, kao što znanje koristi vjeri i životu.

Antilopa

Simboliše čovjeka koji čini ibadet, ali je sklon novotarijama.

Aloja

Sanjanje ove biljke simbolizira brigu, tugu, rastanak i teškoću za onoga ko je u snu pomiriše ili bude jeo.

Allah Uzvišeni

Sanjati Allaha dž.š. znači radosnu vijest na dunjaluku i lijep svršetak u vjeri, pod uvjetom da se sanja onako kako je On Sebe opisao u Kur’anu: da Mu niko ravan nije, da ničemu ne sliči, niti da Mu je bilo šta na ovom svijetu nalik. Ako se, pak, sanja odpredmećen, da liči na bilo šta […]

Alkohol

Alkohol u snovima simbolizira nezakonit imetak, mržnju, iskušenje, zlo i neprijateljstvo, a nekada ozdravljenje od neke bolesti. Ko sanja da pije alkohol učinit će puno grijeha i steći će veliki kapital. Ko sanja da pije vino, a da mu to niko ne sprječava zadobit će neki nezakoniti imetak. Ko sanja da pije vino, a pri […]

Akšam namaz

Sanjati akšam simbolizira završetak i upotpunjavanje djela, rahatluk nakon umora, rastanak sa jednim od roditelja ili kraj nečega. Ko sanja da klanja akšam-namaz, to znači da će odraditi neku svoju obavezu prema familiji.

Akika

Akika ili klanje kurbana za novorođenče simbolizira povećanje imana, prakticiranje sunneta, radosnu vijest o dolasku onoga ko je bio odsutan, ozdravljenje bolesnika ili oslobađanje iz zatvora. Ko sanja da kolje kao akiku ono što je šerijatom dozvoljeno – to upućuje na dobro poslovanje i u dunjalučkim i u vjerskim stvarima, a ko sanja da je […]

Ajkula

Simbolizira preveliko davanje značaja svome porijeklu.

Aiša r.a.

Simbolizira dobro i berićet. Ako neka žena sanja Aišu r.a., suprugu Poslanika s.a.v.s. – postići će visok stepen, dobru reputaciju i blagonaklonost roditelja i supruga.

Ahmedija

Ahmedija

Sanjati ahmediju simbolizira ugled, snagu, vlast ili suprugu. Ko sanja da mu je ahmedija postala zlatna, izgubit će vlast, položaj, ugled, kapital ili ženu. Ako je neko na nekom položaju ili funkciji, a sanja da mu je ahmedija pala na vrat ili da mu je neko skinuo s glave – izgubit će položaj ili funkciju; […]

Ahat

Ova vrsta dragog kamena simbolizira blagoslov, vjeru, potomstvo i mehanizam koji neutralizira siromaštvo. Ako neko sanja da na prstenu ima ugrađen ahat, dobit će neku blagodat koja će se povećavati.

Agent

Simbolizira džine i demone ili onoga koji preferira loša nad dobrim djelima.

Adem a.s.

Simbolizira opraštanje grijeha onome ko ga je počinio. On, također, simbolizira roditelja, vladara, zadobijanje velikih položaja, hadž, susretanje sa prijateljima i mnoštvo potomstva. Ko sanja Adema a.s. ako je počinio grijeh oprostit će mu se; ako mu govori – zadobit će znanje. Ko sanja da je postao Adem a.s., ako je sposoban za vladanje – […]

Abdest

Abdest

Sanjati abdest simbolizira izvršavanje preuzete obaveze, vraćanje duga ili izvršavanje onoga na šta se zakletvom obavezalo. Onoga ko sanja da uzima abdest, Uzvišeni Allah će štititi. Ko upotpuni uzimanje abdesta: ako je bio u brigama riješit će ih se; ako je bio u strahu – nestat će ga; ako je bio bolestan ozdravit će; ako […]