Sanovnik

Bašča

Bašča

Sanjati bašču ili vrt simbolizira traženje oprosta za grijehe, Mushaf, Džennet, ženu; a drveće i biljke koje u njemu rastu – ženinu porodicu, tržnicu, mladoženjinu kuću i svako mjesto, čovjeka ili životinju koji donese neku korist. Kad neko sanja da se on ili neko drugi nalazi u vrtu, treba uzeti u obzir njegovo stanje; ako […]

Banana

Banana

Simbolizira vjernika kvalitetnog ibadeta, plemenitog čovjeka kojeg krase lijepe moralne osobine ili simbolizira imetak, dijete, osobu u kaburu ili zatvoru, odjeću, prijaznost i ljubav. Ako neko sanja da mu je u kući iznikla banana, rodit će mu se sin. Za biznismena banana predstavlja dobit; za pobožnjaka ibadet, a za bolesnika – pogoršanje bolesti ili smrt.

Balega

Konjska balega ili metenje konjske balege simbolizira dobijanje imetka od uglednog čovjeka; sjesti na balegu – dobiti imetak od svoje bliže rodbine. Goveđa balega, isključivo grudasta, za poljoprivrednika – dobro, a loše za one koji nisu poljoprivrednici.

Bala

Više svežnjeva trave ili sijena simboliziraju sakupljeni kapital, dok jedan svežanj simbolizira iskupljenje za prekršenu zakletvu.

Bakar

Sanjati metal bakar simbolizira dobijanje imetka od kršćana ili Židova. Ako neko sanja da drži u ruci nešto od bakra, neka se pričuva neprijateljstva neke osobe; a ko sanja bakar to upućuje na to da potvara, kleveće i napada.

Bajram Namaz

Bajram Namaz

Sanjati klanjanje Ramazanskog Bajram namaza znači vraćanje duga, ozdravljenje bolesnika, oslobađanje od teškoća i odagnavanje briga. Kurban Bajram namaz simbolizira slijeđenje ustaljenih navika, čuvanje oporuka i ispunjavanje zavjeta.

Bajram

Bajram

Sanjati Bajram simbolizira radost, veselje i rješavanje briga. Ako sanja Kurban Bajram, a u dugovima je – brzo će ih se riješiti. Ako sanja Ramazanski Bajram, a bude u tegobama – riješit će ih se; ako bude grijeh počinio – oprostit će mu se, i ako je izgubio imetak – bit će mu nadoknađeno.

Badem

Badem

Sanjati badem simbolizira imetak, prestanak neke bolesti, silazak s vlasti, tugu ili mrtvu osobu u ćefinima ili kaburu. Stablo badema simbolizira čovjeka stranca. Ko sanja da jede bademe, postići će imetak, uz zdravo tijelo; a ko bude jeo lišće badema – koristit će prijatan imetak neke osobe sa vlasti.

Bačva – Bure

Bačva – Bure

Simbolizira dobru ženu i čovjeka koji čuva tajne ljudi. Ko sanja da sipa vodu u bačvu – probavlja imetak i daje ga ženi na čuvanje; pijenje vode iz bačve – imetak koji koristi. A ko sanja da je svojim rukama razbio bačvu, neka očekuje razvod braka sa svojom ženom.

Babica

Viđenje babice u snu simbolizira otkrivanje tajni. Nekada to može značiti i smrt onoga koji pati od neke bolesti. Može, također upućivati na izazivanje smutnji, nereda, žalosti i neke vrste kazne.

Azrail

Sanjati Azraila znači da će osoba dugo živjeti. Međutim, ako sanjate nasmijanog Azraila onda to može značiti da ćete umrijeti kao šehid. Ako ga sanjate srditog – umrijet ćete bez pokajanja. Ako se onaj koji sanja bori sa njim – moguće je da će umrijeti, a ako se melek smrti ne bori sa njim – […]

Automobil

Sanjati auto simbolizira imetak, visoki položaj i autoritet uglednog čovjeka. Blistavo nakićeno auto – povećanje položaja i autoriteta. Auto na kome nema sjaja niti ukrasa upućuje da je snivač skromna osoba i da je u suštini bolji nego što se pred ljudima pokazuje.

Ashabi

Simbolizira ljubav, bratstvo, pomoć i spas od neprijateljstva i zavisti. Ako je snivač siromašan obogatit će se; ako je bogat, ljubav spram Ahireta će nadvladati njegovu ljubav spram dunjaluka pa će trošiti kapital želeći zadobiti Allahovo zadovoljstvo. Ovo također upućuje na pokajanje Uzvišenom Allahu, hajr i berićet. Ako se sanjaju živi, jedan ili više ashaba, […]

Arefat

Simbolizira hadž, džumu-namaz, dobru zaradu u biznisu, te ponovno viđenje voljene osobe. Ko sanja da boravi na Arefatu na Dan Arefata to upućuje na njegov lijep odnos prema rodbini i njegovo ponovno susretanje sa osobom koju neizmjerno voli.

Apotekar

Apotekar

Sanjati apoteku ili apotekara simboliše učenog čovjeka, budući da lijekovi koriste tijelu, kao što znanje koristi vjeri i životu.