Sanovnik

Ženidba

Simbolizira Allahovu zaštitu, zarobljeništvo, dug, brigu i tugu. Ko sanja da se oženio, zadobit će vlast srazmjerno ljepoti, porijeklu, kvalitetima i imenu žene koju je vjenčao. Ako bude sanjao da je oženio nepoznatu ženu, koju ranije uopće nije poznavao, niti joj znao imena ni porijeklo, ubrzo će napustiti ovaj svijet.

Žena

Simbolizira dunjaluk i dunjalučko uživanje, godinu, njivu, baštu, prijevozno sredstvo ili stablo koje daje plodove. Ko sanja da ga je posjetila neka žena, ili da ima ženu, ili da joj se osmjehuje, ili da je okrenuta prema njemu – da bi se taj san protumačio treba uzeti u obzir snivačevo stanje: ako boluje od neke […]

Željezo

Simbolizira vlast, moć i snagu, nakon nemoći, za onoga ko ga sanja da ga drži u ruci. Ko sanja da topi željezo, brzo će biti predmetom razgovora ljudi koji će ga ogovoriti.

Želudac

Simbolizira život, opskrbu i sredstva za izdržavanje. Jak i zdrav želudac i napredak i dug život, slab i bolešljiv želudac – loše stanje i kratak život, a pražnjenje želuca – zdravlje i blagostanje.

Žeđ

Simbolizira neku neispravnost i nedosljednost u pitanju vjere, a može simbolizirati i potrebu za sklapanjem braka. Ko sanja da je žedan i želi se napiti vode iz rijeke, ali se ne napije, to znači da će se riješiti neke žalosti. Ko se želi napiti, ali ne mogne, neće udovoljiti nekoj svojoj potrebi. Ko sanja da […]

Ždral

Simbolizira siromašnu, slabu i nemoćnu osobu i čovjeka koji voli druženje i zajedništvo. Ako neko sanja ždrala, otići će na dalek put; a ako je na putu – vratit će se zdrav svojoj porodici. Ako sanja da ždralovi lete oko nekog mjesta, te godine će biti velike padavine i nepodnošljiva hladnoća. Ako neko sanja da […]

Žalost

Simbolizira radost, brigu o porodici, problem koji se mora rješavati, izostanak dobiti ili zastoj u kretanju.

Žaba

Simbolizira pobožnog čovjeka koji se trudi biti pokoran Uzvišenom Allahu. Žaba može još označavati čuvare vladarevih vrata i siromašne i pobožne koji čine tespih. Neki tvrde da sanjanje žaba ukazuje na perfidne osobe koje poturaju sihire. Ko sanja da se nalazi među žabama, poboljšat će mu se odnosi sa rodbinom i komšijama. Ko sanja da […]

Zvono

Simbolizira derogirane knjige i vjere, pređašnje narode, sporove i neprijateljstva, putovanje i sretan povratak onih koji se očekuju. Kršćansko zvono simbolizira učenjaka koji se slijedi u bitnim stvarima, a može simbolizirati i ljude sklone dijalogu i dogovoru. Ako se zvono nalazi na nekoj životinji – onda to simbolizira osobu od koje se može očekivati dobro.

Zviždanje

Simbolizira oponašanje idolopoklonika i nevjernika i poistovjećivanje sa njima.

Zvijezde

Simboliziraju najčasnije, najuglednije, najznanije i najbogatije ljude. Velike zvijezde simboliziraju velike ljude, male zvijezde djecu, a zvijezde koje služe za orijentaciju – ashabe Allahovog Poslanika s.a.v.s. Ako neko sanja da se pretvorio u zvijezdu, postići će veliki ugled i visok položaj. Ako neko sanja da ima zvijezde u krilu, da ih vidi na nebu ili […]

Zujanje ose

Simbolizira prijetnje od strane niskog, neuglednog i uvrjedljivog čovjeka, kojih se snivač ne može osloboditi bez nekog griješnika.

Zuhd

Simbolizira da će snivača zavoljeti ljudi.

Zubobolja

Ko sanja da ga boli neki zub, čut će nešto negativno od svoje bliže rodbine i to će mu pričiniti veću bol nego zubobolja koju je u snu osjetio.

Zubi

Uglavnom, upućuju na završetak životnog vijeka. Pored toga, zubi u snu simboliziraju porodicu: gornji zubi – muške članove; donji – ženske članove; očnjaci – domaćina; desni sjekutić – oca; lijevi – amidžu; sjekutići do očnjaka – amidžiće; kutnjaci – dajdže i tetke; umnjaci – djedove i malu djecu; donji desni sjekutići – majku; lijevi – […]

Zora

Simbolizira rađanje ili udavanje kćerki, svjetlo, Uputu, zikrullah ili učenje Kur’ana.

Znoj

Simbolizira ovosvjetski gubitak, za bolesnog ozdravljenje, ako ga očekuje, a ako ne, onda simbolizira smrt. Oblivenost znojem označava udovoljenje nekoj potrebi onoga koji sanja.

Znanje

Simbolizira lijepo sjećanje i lijep ugled. Znanje o Uzvišenom Allahu i sunnetu simbolizira Allahovu milost, a znanje o sihiru, magiji i vračanju – novotarije i zabludu.

Zmija

Zmija

Simbolizira neprijatelje, nevjernike, novatore u vjeri, bludnike i ženu. Ulazak zmije u kuću – neprijatelj će mu napraviti spletku; ulazak zmije u kuću i izlazak iz nje ne nanoseći zlo – neprijatelji u njegovoj porodici ili bližoj rodbini. Ubijanje zmije na svojoj postelji – smrt njegove žene. Udaranje zmije ili borba s njom – borba […]

Zmaj

Simbolizira nepravednog vladara ili razbuktalu vatru. San da je neko postao zmaj – zadobit će vlast; konzumiranje mesa zmaja – dobit će imetak od vladara. Zmaj sa više glava – neprijateljska zloba. Ako je osoba bolesna, onda topredstavlja smrt.