; charset=UTF-8" /> Ashabi | Značenje sna - Islamski Sanovnik

Ashabi

Simbolizira ljubav, bratstvo, pomoć i spas od neprijateljstva i zavisti. Ako je snivač siromašan obogatit će se; ako je bogat, ljubav spram Ahireta će nadvladati njegovu ljubav spram dunjaluka pa će trošiti kapital želeći zadobiti Allahovo zadovoljstvo. Ovo također upućuje na pokajanje Uzvišenom Allahu, hajr i berićet.

Ako se sanjaju živi, jedan ili više ashaba, onda to upućuje na jačinu i stamenost njegove vjere; ako ih sanja često, onda to znači da živi ispravnim životom. Ako, pak, sanja da je on postao jedan od ashaba, imat će velikih poteškoća, iskušenja i problema, ali će, na kraju, sve to sretno prebroditi.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.