Antilopa

Simboliše čovjeka koji čini ibadet, ali je sklon novotarijama.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.