Adem a.s.

Simbolizira opraštanje grijeha onome ko ga je počinio. On, također, simbolizira roditelja, vladara, zadobijanje velikih položaja, hadž, susretanje sa prijateljima i mnoštvo potomstva.

Ko sanja Adema a.s. ako je počinio grijeh oprostit će mu se; ako mu govori – zadobit će znanje. Ko sanja da je postao Adem a.s., ako je sposoban za vladanje – postići će visok položaj, a ako je učena osoba – narod će se okoristiti njenim znanjem.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.